Marketing Activity

VANS – SINGHA Extreme Sports Thailand

Vans ร่วมกับสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย (TESA)
ในการสนับสนุนของรางวัลให้กับผู้ชนะเลฺิศการแข่งขันรายการ
SINGHA Extreme Sports Thailand Circuit 2019
สนาม 3 ที่ลานสเก็ต พาร์ค หัวหมาก ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562