Thai Outdoor Sport Co., Ltd.

Area Manager (VANS / Dickies)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานด้านการบริหารยอดขายสาขา และบริหารจัดการสินค้าคงคลังในสาขาที่รับผิดชอบ
 2. วิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานทุกเดือน
 3. บริหารอัตรากำลังคนของสาขารวมถึงตรวจสอบการทำงานของพนักงานขาย PC ให้ความรู้, ให้คำปรึกษากับพนักงานของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
 4. ควบคุมดูแลและให้คำแนะนำด้านการบริการกับพนักงานขาย, ติดตามการตอบปัญหาลูกค้าร้องเรียน พร้อมกับเสนอแนะแนวทาง และวิธีการเพื่อพัฒนาพนักงานให้มีบริการที่ดีขึ้น
 5. บริหารจัดการตารางเวลาเข้างานของพนักงาน PC ในแต่ละสาขา
 6. จัดทำสรุปคอมมิชชั่น พนักงาน PC ทุกสาขาในแต่ละเดือน
 7. รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 1. ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการหน้าร้าน, PC ในธุรกิจค้าปลีก ประเภทเสื้อผ้า รองเท้า แฟชั่น เท่านั้น
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ (Ms. Word, Excel)
 3. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกสำนักงาน หรือ การเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Store Manager (Bangkok area and Flagship stores)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วางกลยุทธ์การขายภายในร้าน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายยอดขายที่ได้รับ
 2. วางกลยุทธ์การบริการของผู้ใต้บังคับบัญชาในร้าน
 3. บริหารจัดการร้านค้าให้ทุกส่วนงานได้มาตรฐาน ในส่วนระบบการจัดการสต๊อคสินค้า และกำหนดทิศทางในการทำงานเป็นทีม
 4. บริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน รายงานยอดขาย และยอดสินค้าคงเหลือ สภาวะการขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อหัวหน้าเขตขาย
 5. วางแผนแบ่งหน้าที่ดูแลพื้นที่ส่วนงานขายให้ครอบคลุม และทำการตัดสินใจต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนงานขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
 6. รวบรวมและทำสรุปการทำงาน เอกสารหน้าร้าน รายงานประจำเดือน
 7. สามารถแก้ปัญหา มีไหวพริบ มีภาวะผู้นำ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 8. บริหารงบประมาณของร้านค้า เวลาทำงานของพนักงาน ค่าใช้จ่าย
 9. วิเคราะห์สภานการณ์ในศูนย์การค้า คู่แข่ง  ลูกค้า รวมทั้งให้ข้อมูลสินค้าภายในร้าน ได้อย่างชัดเจน  เพื่อส่งต่อให้ทางบริษัท ได้หาแนวทางการทำงานในสภาวะปัจจุบัน
 10. มีความรู้ความสามารถในการจัดเรียงสินค้าหน้าร้าน และควบคุมให้ตรงตามข้อกำหนดของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 1. มีประสบการณ์ในส่วนผู้จัดการร้านค้า หรือระดับหัวหน้างาน 2-3 ปีขึ้นไป
 2. เข้าใจในด้านระบบการขาย Retail ระบบหมุนเวียน และการจัดการ Stock สินค้า
 3. สามารถวิเคราะห์การขาย รวมทั้งคิดและกำหนดกลยุทธ์ในการขาย
 4. กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเยี่ยม
 5. มีภาวะการเป็นผู้นำ สามารถควบคุมทีม และบริหารทีมขายได้ดี
 6. มีความรู้และชำนาญในการจัดสินค้า และสลับหมุนเวียนสินค้าในร้านได้ตามข้อกำหนดของบริษัท
 7. มีความสามารถในการสื่อสารต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้
 8. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 9. การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป

พนักงานขายหน้าร้าน PC และ Shop Manager

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแลให้บริการลูกค้าด้านการขายสินค้าและแนะนำสินค้า
 2. ดูแลสต๊อกสินค้าให้ถูกต้องและครบถ้วนอยู่เสมอ
 3. ควบคุมดูแลสต็อกสินค้าคงเหลือให้สอดคล้องกับยอดขาย
 4. จัดเรียงสินค้าหน้าร้านให้สวยงามอยู่เสมอ
 5. สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. รักงานขาย การบริการ และ️มีบุคลิกภาพดีเข้ากับแบรนด์สินค้า
 2. สามารถทำงานห้างเปิดจนถึงห้างปิด และปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้
 3. PC – หน่วยแทน ต้องสามารถเดินทางไปปฎิบัติงานสาขาในกรุงเทพได้ (มีค่ายานพาหนะ)
 4. Shop Manager จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการขายและบริหารหน้าร้านมาก่อน
 5. หากมีประสบการณ์การขาย (PC) รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์กีฬา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

(ขายแบรนด์สินค้าภายใต้เครือบริษัทได้แก่ VANS, The North Face, Salomon, Dickies, Smart Travel ประจำสาขาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และสาขาต่างจังหวัดทั่วประเทศ

Visual Merchandiser (Sports and Fashion product retail)

Responsibilities:

 1. Innovate and devise strategies to present products creatively, beautifully, and tastefully to enhance sales.
 2. Manage the overall design and decoration of Retail Space, Flagship Stores, and Kiosks.
 3. Collaborate with Designers, contractors, and shopping centers to oversee all aspects of Interior, Merchandising, and Styling.
 4. Design, supervise, and coordinate the construction and production of Props and Displays.
 5. Develop manuals and instructions for sales staff.
 6. Organize and prepare decorative elements, with the ability to mix and match them to create engaging displays.
 7. Create graphics such as posters and window displays.
 8. Prepare Layouts and Perspectives for small-area shops and booths.

Qualifications:

 1. Bachelor or higher degree in Architecture or Related field.
 2. Minimum of 1-3 years of experience in store decoration design. Candidates with experience in retailing sports products or travel equipment will be given special consideration.
 3. Proficiency in designing and decorating retail stores, with direct experience in interior-exterior decoration, display placement, product layout, and space utilization.
 4. Proficient in using design software such as Photoshop, Illustrator, and/or other related programs.
 5. Basic intermediate English communication skills.

Product Merchandiser (The North Face Brand)

Responsibilities:

 1. Assortment planning, selection, and allocation based on sales demands, analysis of consumer buying behavior, competitor movement, and predicting future trends.
 2. Preparing Sell-through reports by weekly and monthly.
 3. Preparing required product reports monthly such as Month of Supply by stores Report, Sell-through report, and etc.
 4. Monitor sell-through and control stock levels to ensure effective brand performance.
 5. Analyzing sales and product performance with regular report to management.
 6. Conduct brand and seasonal product training for retail staffs and wholesales partners.
 7. Working closely with VM team to ensure that merchandising and product display match with the brand guideline.
 8. Working coordinately with Sales team for gathering customers’ data from Sales staffs to allocate products properly to those particular stores
 9. Working coordinately with Landlords on providing input master products data for Landlord’s systems
 10. Tracking the delivery of stocks to ensure that products arrive on-time and meet quality standards.

Specification:

 1. Responsible self-starter, capable of handling multi-faceted projects and of working under pressure.
 2. Attention to detail. Creative and resourceful. Passionate.
 3. Team player, who values teamwork, has good team building skills and is able to communicate effectively with all levels of employees.
 4. Positive “can do” attitude and flexible approach – manages with humility.
 5. High degree of integrity.
 6. Good health, physically fit. Good personal grooming & personal presentation.

Job Skills Required:

 1. Well-developed computer skills particularly in the use of MS Office (Excel), POS.
 2. Good trainer, able to facilitate at all levels.
 3. Comprehensive knowledge of business needs, financial reporting and productivity requirements.
 4. Having good command of data analytical skills with logical supporting
 5. Good in English skills: Speaking, Reading and Writing (Toeic scores 500++ would be preferred)
 6. Minimum 2-3 years experiences in buying of apparel, footwear, or any related business.

Action Perfect Co., Ltd.

(Salomon/Smart Travel/Eagle Creek/Icebreaker)

Brand Manager

This brand manager will be responsible for developing businesses of those brands, creating brand image, making a customer’s purchase journey enriching, building brand awareness while augmenting the brand value and the overall profitability of the company. Additionally, he/she will need to oversee all the execution of marketing strategies, activation and budget to promote the brands and products under his/her responsibility.

Job Purpose

 • To oversee all aspects of the brands’ businesses.
 • To develop business strategy and plan to expand business growth.
 • To develop sales plan, and be responsible for sales target and profit of the brands.
 • To create brand image, build market share and improve overall brand perception.
 • To lead a team to collaborate with other related departments across different function to achieve businesses’ objectives.
 • To create long-term relationship with all related business partners.

 

Responsibilities

 • Take brand ownership and manage the brand to align with the brand directions and company’s objectives
 • Clearly identify brand SWOT, and create efficient brand strategies accordingly.
 • Align the business strategies with the principle’s directions and company’s objectives and translate into tangible plans and execution.
 • Be able to do effective sales forecast and make sure all related functions are geared up to the same direction.
 • Always looks for new market opportunities that fit with brand and maximize the opportunities for growth.
 • Initiate marketing activities and campaigns, and be able to manage them to achieve ROI goals.
 • Develop high quality and supportive marketing materials that align with the brand strategies.
 • Manage advertising and media agencies and ensure marketing budgets are well managed and aligned with business objectives.
 • Utilize digital marketing tools and tactics to create efficient brand awareness, and build up strong growth of e-commerce market.
 • Monitor market trends, know the customers and competitors to identify opportunities and key issues for continuous improvement.
 • Oversee all aspects of product management, i.e. identifying precise market requirements, purchasing (imported products) effectively to match with the market, pricing the right positioning, managing inventory level and etc.
 • Oversee all aspects of brand’s standalone stores to achieve service excellence and P/L objectives.
 • Coach the team members and get the most out of them.
 • Liaise with all related functions to ensure all of commercial goals of the brand are well achieved.
 • Develop strong working relationship with the principle, key accounts and business partners and work closely with them.
 • Provide summary reports to the principle with quality and in timely manner.
 • Regularly perform market visit where stores are located (in Bangkok and Up-country).
 • Travel oversea for business meetings.

 

Required skills and qualifications

 • At least Bachelor’s degree in business, marketing, or related fields
 • Prior work experience as a brand manager, or experience in assistant brand manager roles.
 • Up-to-date with new marketing trends and basic brand manager tasks.
 • Excellent command of the English language along with written and verbal skills. Chinese communication skills is a plus.
 • Compelling research and analytical skills.
 • Be flexible and easily adapt to the dynamic and transitional market of today.
 • Perspective to see marketing from a global brand specialist’s point of view that aids expansion and growth.
 • Ability to think creatively and work cross-functionally within the brand manager job scope.
 • Sports and travel enthusiasm.
Contact HR Department

+662-253-659296 ext. 141-142