CSR Activity

VANS มอบรองเท้าให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.ตาก จำนวน 700 คู่

VANS มอบรองเท้าให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.ตาก จำนวน 700 คู่

บริษัท ไทย เอาท์ดอร์ สปอร์ต จำกัด ผู้ได้รับลิขสิทธิ์และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้า VANS มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนรองเท้าให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดตาก จำนวน 700 คู่ ผ่านโครงการ “VANS SOLECIAL PROJECT” โดยทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยส่งเสริมทั้งในด้านสุขอนามัยและสนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น