CSR Activity

VANS มอบรองเท้าจำนวน 1,300 คู่ให้กับทางสมาคมกีฬาเอ๊กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย

บริษัทไทยเอาท์ดอร์สปอร์ตจำกัดผู้ได้รับลิขสิทธิ์และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้าVANSนำโดย คุณ ชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและรณรงค์ให้เยาวชนไทยหันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาสเก็ตบอร์ด จึงได้จัดทำโครงการ “ VANS SOLECIAL PROJECT” โดยที่จะมอบรองเท้าVANSจำนวน 1,300 คู่

ให้กับทางสมาคมกีฬาเอ๊กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเพื่อให้สมาคมเป็นสื่อกลางในการกระจายรองเท้าจำนวนดังกล่าวให้กับเยาวชนผ่านทางชมรมกีฬาสเก็ตบอร์ดต่างๆทั่วประเทศซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่ให้น้องๆที่ยังขาดอุปกรณ์รวมไปถึงทุนทรัพย์ได้มีโอกาสสวมใส่รองเท้าในการฝึกซ้อมเพื่อที่อนาคตน้องๆเหล่านี้อาจจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของประเทศไทยและร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป