CSR Activity

VANS มอบรองเท้าให้กับโรงเรียนจักราชวิทยา จ. นครราชสีมา จำนวน 800 คู่

บริษัท ไทย เอาท์ดอร์ สปอร์ต จำกัด ผู้ได้รับลิขสิทธิ์และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้า VANS นำโดย คุณชัยยุทธ ศรีวิกรม์ ประธานกรรมการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านการเล่นกีฬา ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้ว ยังมีส่วนช่วยให้เยาวชนอยู่ห่างไกลจากยาเสพติด และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย โครงการ “VANS SOLECIAL PROJECT” จึงมอบรองเท้าให้กับโรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 800 คู่ เพื่อเป็นสื่อกลางในการกระจายรองเท้าจำนวนดังกล่าวให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีความก้าวหน้าและเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต