News

พิธีทำบุญบริษัท Thai Outdoor Group ประจำปี 2565

ในวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ไทย เอาท์ดอร์ กรุ๊ป ได้จัดงานทำบุญประจำปีที่อาคารเคี่ยนหงวนชั้น 5-6 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกท่าน โดยมีนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9รูป จากวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง