News

Vans Checkerboard Day

Celebrate creativity in more ways, with more people, in more places. Together makes it better.

🏁 ครบรอบกันอีกครั้งในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ กับ #VansCheckerboardDay Vans ขอเชิญชวนทุกคนออกมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน Vansได้ให้เงินสนับสนุนกับองค์กรไม่แสวงหากำไรทั่วโลกจำนวนกว่า15 แห่งในการส่งเสริมให้ผู้คนออกมาแสดงความริเริ่มสร้างสรร และร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนนั้นๆอย่างต่อเนื่อง

Checkerboard เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ตัวแทนของ Vans และทาง Vans ขอเชิญให้นำเสนอไอเดียที่สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมหรือแต่งกายด้วยลาย Checkerboard พร้อมโพสต์ติด #VansCheckerboardDay และแท็ค @vans_th แล้วเตรียมมาลุ้นรับรางวัล gift set 🏁 ไปพร้อมกัน

#togethermakesitbetter
#vanscheckerboardday
#vansthailand
#vansth